Home

JiP voor Begeleiding en Re-integratie naar passend werk en coaching op de werkvloer.

'Het is niet erg om eer van je werk te hebben', laat je vooral niet weerhouden door anderen!

Ieder mens is uniek, onvoltooid en ondefinieerbaar. Ieder heeft:

 • - persoonlijke wensen en dromen,
 • - ambities en utopia's,
 • - talenten en beperkingen.

Samen met JiP onderzoekt u uw persoonlijke aspecten en plaatst deze in een werkgerelateerd perspectief.
Samen met JiP zoekt, vindt en verkrijgt u een passende werkplek met passende werkzaamheden in een passende werkomgeving, bij voorkeur voor langere tijd.

JiP -Job in Progress- staat voor een actieve en intensieve aanpak gericht op blijvend werk. U herontdekt uw verborgen talenten en kwaliteiten, maakt gebruik van uw EVC's en kiest ervoor u optimaal in te zetten.
Kortom: werk in uitvoering!

JiP staat voor een transparant proces en een wenkend perspectief. Klinkt dit alles soft en vrijblijvend? Hier dan de deal: no cure - less pay, en dat zwart op wit.

JiP is avontuurlijk genoeg om met u grillige paden te bewandelen en professioneel genoeg om te herkennen waar het pad mogelijk toe leidt.

Contact


Job in Progress.
Postbus 7730 AD Ommen
info@JobInProgress.nl T: 0629626175

Missie

JobinProgress baseert haar missie op de durf tot verwondering: open en actief vanuit 'the art of not knowing'.

Verkrijgen van nieuwe kennis en aanleren van nieuwe vaardigheden volstaan niet voor blijvend nieuw gedrag. Nieuw gedrag wordt mee gevormd door nieuwe opvattingen en inzichten. 'De gebaande weg van de rede en uitgesproken ervaringen houdt op waar de geur van wilde rozen begint'.

De mens is onvoltooid en voortdurend onderweg. JobinProgress begeleidt, met professionele distantie en menselijke nabijheid. Daar staan wij voor.

Cliënt "Mooie volle maan"
Begeleider "Ik zie de zon"
Cliënt "Wat een prachtige volle maan"
Begeleider "Ik zie toch echt de zon"
Cliënt Client kijkt de begeleider strak en misprijzend aan en vraagt "wat zie je nou echt?"
Begeleider "Een prachtige volle maan"
Cliënt "Ik begrijp niks van je. Eerst zie je een zon en nu een maan"
Begeleider "Ik keek eerst met mijn ogen. Ik moet met jouw ogen zien"

 • Alles kan ik verdragen,
 • het verdorren van bonen,
 • stervende bloemen, het hoekje
 • aardappelen kan ik met droge ogen
 • zien rooien, daar ben ik
 • werkelijk hard in.
 • Maar jonge sla in september,
 • net geplant, slap nog,
 • in vochtige bedjes, nee.

 • Uit 'alles op de fiets' Rutger Kopland